Likimo draugai

Logo
KAUNO KLUBUI "LIKIMO DRAUGAI" - 20 METŲ, BET TAI TIK PRADŽIA
Mūsų projektinę veiklą finansuoja Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų reikalų departamentas ir Kauno miesto savivaldybė
Kaunas
NRD
cemety
Esfa
Go to content
2023-05-30
2023-06-30 15 val. Kviečiamas visuotinis Kauno klubo "Likimo draugai" narių susirinkimas klubo patalpose Rasytės 10A, Kaunas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Valdybos ataskaitos tvirtinimas
2. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas
3. Pirmininko rinkimai
4. Valdybos rinkimai
5. Revizijos komisijos rinkimai
6. Dėl pakeitimų įstatuose
7. Kiti su klubo veikla susiję klausimai
2023-05-29
Š.m. gegužės 22-24 dienomis mūsų vadovė Jolanta Stankūnienė, kartu su 10 kitų Lietuvos atstovų, dalyvavo Europos negalios parlamente, vykusiame Briuselyje, Europarlamento posėdžių salėje. Kartu tame forume dalyvavo ir portalo 15min.lt žurnalistė Ida Mažutaitaitienė. Su jos straipsniu kviečiame susipažinti.
Europarlamentas 2
Europarlamentas 1
15min.lt
 
 
Briuselyje – išskirtinis dėmesys žmonių su negalia klausimams: kaip turi keistis Europa?
 
„Nieko apie mus be mūsų“ – tokiai minčiai pritartų daugybė žmonėms su negalia atstovaujančių organizacijų. Gegužės 23 d. per 700 žmonių su negalia ir jų atstovų susirinko Briuselyje – 5-ajame Europos žmonių su negalia parlamente. Kalbėti, spręsti ir diskutuoti apie tai, ko reikia Europai ir kiekvienai jos šaliai atskirai, kad žmonės su negalia nepatirtų kliūčių ir apribojimų įsitraukdami į bet kokią veiklą – nuo galimybės mokytis, dirbti, dalyvauti kultūriniame gyvenime iki politinio atstovavimo
Manifestas dėl EP rinkimų
Itin svarbiu renginio akcentu tapo tai, kad būtent jame buvo priimtas Europos neįgaliųjų Europos negalios forumo manifestas dėl 2024 m. Europos Parlamento rinkimų. Manifeste pritariama reikalavimui dėl visapusiško dalyvavimo politiniuose procesuose – pradedant teise balsuoti (kuri daugeliui vis dar atimta), galimybe kelti savo kandidatūrą, o baigiant tiesiog prieinamumo priemonėmis, užtikrinančiomis laisvą ir privatų balsavimą. Taip pat daug dėmesio skiriama žmonių su negalia apsaugos, lygybės ir socialumo klausimams. Europos neįgaliųjų forumo pirmininkas Yannis Vardakastanis pabrėžė, kad neįgalią turintieji nori ir turi būti visateisiai ES piliečiai, todėl šiuo klausimu turi būti daroma viskas, kas įmanoma, o Europos neįgaliųjų parlamentas, kur susirenka toks didžiulis skaičius atstovų – puiki terpė svarstyti, inicijuoti reikalingus pokyčius: „Valia aiški: ES institucijos turi užtikrinti, kad mes galėtume dalyvauti demokratiniame procese ir mus formuojančioje politikoje. Kartu turime sukurti įtraukią Europą.“
Pabrėžtini 5 esminiai manifesto aspektai:
1.   Užtikrinti neįgaliųjų dalyvavimą politiniame ir viešajame ES gyvenime;
2.   Įgyvendinti neįgaliųjų lygybės sąjungą, kurios esminis principas – Žmogaus teisių konvencija;
3.   Tapti socialesne Europa;
4.   Sudaryti sąlygas laisvam žmonių su negalia judėjimui Europoje;
5.   Apsaugoti neįgaliuosius Europoje ir už jos ribų.
 
Priimtame manifeste išdėstyti pagrindiniai žmonių su negalia prioritetai, kuriuos turi įgyvendinti Europos Sąjungos institucijos.
 Iššūkiai Lietuvoje
Europos negalios forume dalyvavo Lietuvos negalios organizacijų forumo surinkta delegacija, kurią sudarė skirtingų negalių atstovai.
Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė pastebi, kad Manifestas yra negalios politikos gairės ne tik Europos Sąjungai, bet ir valstybėms narėms, kurios susiduria su daugybe iššūkių įgyvendindamos žmonių su negalia teises.
„Žmonių su negalia poreikių užtikrinimas turi tapti kiekvienos valstybės įstaigos ir net privačios organizacijos reikalas. Kaip įpratome galvoti apie lyčių balansą, taip turime įprasti galvoti ir apie atvirumą žmonėms su negalia. Kiekviena fizinė erdvė ir paslauga turi būti įvertinta iš žmonių su negalia perspektyvos, įtraukiant pačius žmones su negalia. Būtent apie tai kalba manifestas, išsamiai pateikdamas prioritetines veiklos sritis ir būdus jose veikti“.
Pasak Dovilės Juodkaitės, yra sričių, kuriose Lietuva gali pasidalinti gerąja patirtimi su Europos partneriais: „2018 metais mums pavyko laimėti strateginę bylą dėl rinkimų prieinamumo, kuri lėmė reikšmingus pokyčius Lietuvoje – buvo keičiami teisės aktai, apie prieinamumą mokomi rinkimų organizatoriai, užtikrintos galimybės savarankiškai balsuoti neregiams, išaugo prieinamų rinkimų apylinkių skaičius, atsirado prievolė pritaikyti informaciją.“
LNF advokacijos vadovė Simona Aginskaitė vardina sritis, kuriose Lietuvoje reikia postūmio: „Žmonių su negalia skurdo rizikos lygis bei socialinės atskirties rodikliai gerokai viršija ES vidurkį, tai rodo itin prastą žmonių su negalia padėtį, kurią būtina spręsti kompleksiškai. Mes visada pirmiausiai akcentuojame būtinybę steigti savarankiškumą ir dalyvavimą užtikrinančias paslaugas, kurios leistų žmonėms su negalia įgyti išsilavinimą, dirbti atviroje darbo rinkoje. Taip pat užtikrinti medicininę pagalbą, reabilitaciją, reikalingas terapijas. Visgi, vien paslaugos iš skurdo žmonių neištrauks, būtina didinti netekto darbingumo išmokas, kurios dabar yra itin mažos ir, deja, esant žemiems žmonių su negalia dalyvavimo darbo rinkoje rodikliams, jos yra vienintelis ir nepakankamas pragyvenimo šaltinis.“
LNF atstovių teigimu vienas esminių procesų žmonių su negalia įtraukties srityje šiuo metu yra įtraukaus švietimo įgyvendinimas, kuris, trūkstant specialistų, neapsieis be iššūkių, tačiau anot negalios atstovų, tik buvimas drauge nuo pat mažų dienų yra vienintelis kelias į žmonių su negalia lygybę visose srityse.
 Nuo fizinio judėjimo iki moterų teisių
Iššūkių, kuriuos šiandien patiria žmonės su negalia – daugybė, Europos neįgaliųjų parlamente buvo aptarti keli svarbiausi, į ką būtina atsižvelgti artimiausiu metu. Vienas iš esminių klausimų – didinti žmonių su negalia laisvę judėti ES ribose. Svarstytas ES neįgaliojo kortelės, kuri užtikrintų asmens su negalia statuso pripažinimą visose valstybėse narėse ir apimtų ne tik laisvalaikio, kultūros ir sporto įstaigas, bet ir visas specialias paslaugas žmonėms su negalia. Iškeltas Europos prieinamumo agentūros, kuri būtų atsakinga už teisės aktus klausimas, taip pat atkreiptas dėmesys, kad būtina atnaujinti ES Keleivių teisių nuostatus, kurie leistų žmonėms su negalia judėti taip pat laisvai kaip ir kitiems ES piliečiams.
Daug dėmesio skirta ir socialumo klausimams – pradedant nuo žmonių su negalia įtraukimo į švietimo sistemą, bendruomeniškas veiklas bei darbo rinką, nuo verslumo galimybių iki socialinių garantijų.
Paliestas itin svarbus lygybės ir žmonių su negalia apsaugos klausimas. Nuo prieglobsčio prašančių ir nuo karų bėgančių žmonių su negalia iki kovos su stereotipais ir diskriminacija.
Kalbėta apie siekį išlaikyti bendruosius vyrų ir moterų lygybės principus, įskaitant reikalavimą užtikrinti prieinamumą žmonėms su negalia visuose svarbiausiose jų ir valstybės gyvenimo procesuose, eliminuoti visas kliūtis, galinčias kilti asmenims su negalia įsitraukti į pilnavertį visuomeninį gyvenimą.
 

Žurnalistė Ida Mažutaitienė
2023-04-24
Norime pasidžiaugti tebesitęsiančiu bendradarbiavimu su UAB "Cosmoway". Pradėjome nuo vienos rūšies produkto pakavimo, pamažu įgijome pasitikėjimą ir dabar jau gauname kelių rūšių produktus. Tai suteikia galimybę mūsų lankytojams ne tik ugdyti darbinius įgūdžius, bet ir gauti kompensaciją už patirtas išlaidas, susijusias su šia veikla.
2023-03-31
Mūsų organizacijos nariai, pramogų ir laisvalaikio centre "Oazė", vasario 14 d. šventėme Šv.Valentino dieną ir vasario 28 d. mūsų narės gimtadienį. Maža to, vasario 14 d., prieš boulingą, mes komandiškai padirbėjome. Šiltai kartu praleistas laikas didina bendrystės jausmą ir vienas kito geresnį supratimą.
2023-01-17
Nuvilnijus švenčių maratonui, Kauno klubas "Likimo draugai" atnaujino savo veiklą. Pasikeitus finansavimo tvarkai, visi pageidaujantys lankyti mūsų vykdomas veiklas, prieš atvykdami pas mus, turi kreiptis į seniūniją, pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą, ir parašyti prąšymą socialinės reabilitacijos ir (ar) socialinių įgūdžių ugdymo, atkūrimo ar palaikymo paslaugoms gauti.

Sausio mėnesį klubas dirba nuo 10 iki 14 val.
Visus, neabejingus mūsų organizacijai, raginame prašymus seniūnijoms pateikti per sausio mėn.
2022-12-27
Per pasaulį nuvilnijo Šv.Kalėdų šurmulys. Tradiciškai šią šventę mūsų organizacijos nariai rinkosi paminėti gruodžio 26 d. klubo patalpose nešini Kalėdinio stalo likučiais ir pakilia nuotaika. O kokios gi Kalėdos be dovanų. Kalėdų senelio maišą padėjo pripildyti mūsų partneriai UAB „Cosmoway“ ir dar 2021 metais Kauno miesto savivaldybės dovanotos dovanų kortelės "Kaunastic".
Ankstesnių laikotarpių naujienas galite rasti Naujienų archyve
Copyright (c) 2005-2022 Kauno klubas "Likimo draugai"    designed by Rita N
Back to content