Profesinis orientavimas - Likimo draugai

Go to content

Main menu:

Veikla
 
 
 
Profesinis orientavimas ir konsultavimas

Mūsų tikslas yra padėti neįgaliems asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką). Teikiame profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas, kurios padeda įgyti karjeros kompetencijų ir pažinti darbo rinką. Mes siekiame, jog negalią turintys asmenys pažintų savo asmenines savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera, pažintų profesijų įvairovę bei kaitą, ugdytų pozityvią nuostatą mokymosi ir karjeros atžvilgiu. 
 
 
 
Back to content | Back to main menu